Japan Rail Pass

 

Japan Rail Pass to specjalny bilet kolejowy dostępny wyłącznie dla turystów zwiedzających Japonię.
Bilety Japan Rail Pass upoważnia do korzystania z kolei, autobusów i promów.

    • pociągi - wszystkie pociągi grupy JR Group Railways- Shinkansen ( z wyjątkiem miejsc wymagających rezerwacji oraz pociągów „Nozomi”), niektóre pociągi ekspresowe, pośpieszne oraz lokalne. 
    • autobusy - lokalne linie autobusowe grupy JR ( JR Hokkaido Bus, JR Bus Tohoku, JR Bus Kanto, JR Tokai Bus, West Japan JR Bus, Chugoku JR Bus, JR Shikoku Bus, JR Kyushu Bus).
    • promy - tylko promy JR Miyajima

 
Biletu nie można zakupić w Japonii. Klienci otrzymują promesy, które wymienia się na bilet na miejscu w biurze JRP exchange office.
Aby dokonać wymiany należy wjechać do Japonii jako "Temporary visitor".

 

Tylko osoby posiadające paszport z taką pieczątką mogą używać JRP.

Bilet występuje w dwóch odmianach: normalnej oraz zielonej na miejsca wyższej klasy. JRP można wykupić na okres jednego, dwóch lub trzech tygodni.


* dziecko 6-11 lat

Cena promesy JRP może ulec zmianie. Obowiązuje cena z dnia wydanie promesy.